Virksomhetsområdene

Polaris Media (Norge) består av hoveddatterselskapene Polaris Media Midt-Norge (inkl. 9,96% eierandel i FINN.no), Polaris Media Nordvestlandet, Polaris Media Nord-Norge (inkl. 38% i Avisa Nordland og 0,03% i FINN.no), Polaris Trykk og Polaris Eiendom. Distribusjon er fra 1. januar 2019 skilt ut og behandlet som eget virksomhetsområde; Polaris Distribusjon, men uten at den juridiske strukturen er endret. I tillegg eier Polaris Media 34,0% i HeltHjem Netthandel, 10,1% av aksjene i Trønder-Avisa, samt 16% av aksjene i Fanbooster AS. Den 25. april ble Stampen Media AB (Sverige) en del av Polaris Media ASA.

Polaris Media Midt-Norge

Polaris Media Midt-Norge består av det regionale mediehuset Adresseavisen, i tillegg til de lokale mediehusene Fosna-Folket, Sør-Trøndelag, Trønderbladet, Bladet, Opdalingen, Mediehuset Innherred samt Brønnøysunds Avis (69,4%). Mediehuset Innherred, som eies med 50% hver av Innherred Folkeblad og Verdalingen (97,6%) og Levanger-Avisa (55,8%), konsolideres som datterselskap. Av øvrig virksomhet omfatter gruppen Adresseavisens Telefontjenester, Trøndelagspakken (73,2%), Hitra-Frøya (49%), Stjørdals-Nytt (40%), Polaris Media Midt-Norge Salg, Xmedia, morselskapet Polaris Media Midt-Norge, Hoopla AS (20,4%), Trådløse Trondheim (25,3%), Sky Labs AS (21%), Mazemap (11,3%) og FINN.no AS (9,96%). Polaris Distribusjon Midt-Norge tilhører Polaris Media Midt-Norge juridisk, men rapporteres under gruppen Polaris Distribusjon.

Økonomiske nøkkeltall:
 
Brukerposisjoner:

*Daglige brukere og sidevisninger inkluderer Hitra-Frøya
**Daglige lesere historikk er kun papir

Legg til i min rapport

Polaris Media Nordvestlandet

Polaris Media Nordvestlandet består av mediehusene Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke, samt de lokale mediehusene Vikebladet Vestposten, Sunnmøringen, Driva, Åndalsnes Avis, Fjordingen, Fjordenes Tidende, Møre-Nytt, Vestlandsnytt, Skjåk Mediautvikling (96,2%), Vigga, Fjordtrykk/Fjordabladet (94,5%/94,5%), og Dølen (50%). I tillegg inngår morselskapet Polaris Media Nordvestlandet AS. Polaris Distribusjon Nordvestlandet tilhører Polaris Media Nordvestlandet juridisk, men rapporteres under gruppen Polaris Distribusjon.

Økonomiske nøkkeltall:
 
 
Brukerposisjoner:

*Daglige lesere: Dølen, Fjuken, Sunnmøringen og Vigga ikke målt i F&M 
**Daglige lesere historikk er kun papir

Legg til i min rapport

Polaris Media Nord-Norge

Polaris Media Nord-Norge består av mediehusene Harstad Tidende, Mediehuset iTromsø (96%), Folkebladet, Framtid i Nord, Andøyposten (77%), Nordavis (84%), Vesterålens Avis, samt gruppens multimediale selskaper iNord og Vesterålen Online (VOL.no), i tillegg til morselskapet Polaris Media Nord-Norge AS, Avisa-Nordland (38%), Nord-Norsk distribusjon (40%) og 0,03% i FINN.no. HTG Multimedia er fusjonert med iNord fra første kvartal 2019.

Økonomiske nøkkeltall:
 
Brukerposisjoner:

*Daglige brukere og sidevisninger er ekskl. Ruijan Kaiku og Avvir
**Daglige lesere historikk er kun papir

Legg til i min rapport

Polaris Trykk

Trykkerivirksomheten er samlet i Polaris Trykk, som består av Polaris Trykk Trondheim, Polaris Trykk Ålesund, Polaris Trykk Harstad, Polaris Trykk Alta og Nr1 Adressa-Trykk Orkanger (50%), samt Amedia Trykk Bodø (38%). Polaris Distribusjon Nord-Norge tilhører Polaris Trykk juridisk, men rapporteres under gruppen Polaris Distribusjon.

Økonomiske nøkkeltall:

Legg til i min rapport

Polaris Distribusjon

Fra januar 2019 er distribusjon skilt ut og behandlet som eget virksomhetsområdet, og består av Polaris Distribusjon Midt-Norge, Polaris Distribusjon Nord-Norge og Polaris Distribusjon Nordvestlandet. Den juridiske strukturen er ikke endret, og eierposisjonen ligger fortsatt hos hoveddatterselskapene nevnt over.

Økonomiske nøkkeltall:

*Årsverk: I tillegg kommer bud på 110 i 2019 (103 i 2018)

 

Legg til i min rapport

Stampen Media

Stampen Media AB en del av Polaris Media ASA den 25. april 2019.

Investeringen ble gjort gjennom et felles investeringsselskap, PNV Media AB som består av Polaris Media (70%), NWT-gruppen (20%) og VK Media (10%), med Polaris Media som overtagende selskap i Stampen Media. PNV Media AB eier 51% av Stampen Media som består av de tre hoveddatterselskapene Stampen Media AB, Stampen Lokala Medier AB (98,04%) og Wallstreet Media AB.

Stampen Media er et av Sveriges ledende mediehuskonsern. Mediehusvirksomheten er samlet under underkonsernet Stampen Lokala Medier som omfatter mediehusene Göteborgs-Posten, Bohusläningen, Hallands Nyheter, Hallandsposten, Strömstads Tidning og TTELA. Underkonsernet Stampen Lokala Medier består av selskapene Stampen Lokala Medier AB (98,04%), Stampen Local media Försäljnings AB, Mediebolaget Västkusten AB som omfattar Alingsås Tidning og Lerumstidning og distribusjonsselskapene Västsvensk Tidningsdistribusjon AB (65,8%) og Västsvensk Tidningsdistribusjon KB (51%). Walstreet er et underkonsern som driver med utendørsreklame og består av selskapene Wallstreet Media AB og Wallstreet Försäljnings AB. I tillegg består Stampen Media konsernet av selskapene Stadsporten Citygate, Citypaketet HB, Citypaketet AB og Ortstidningar i Väst AB.

Økonomiske nøkkeltall:

* Omsetning og normalisert EBITDA: Gjelder tall for perioden etter oppkjøpet den 24. april 2019 inkl. sammenligningstall for samme periode i fjor
* Årsverk: I tillegg kommer bud på 939 i 2019 (974 i 2018)

Brukerposisjoner:


Legg til i min rapport