Rapport fra konserntillitsvalgt

2019 har vært et år hvor det har skjedd veldig mye i Polaris Media. Forsøk på oppkjøp av Mitt Media konsernet i Sverige, som vi tapte på målstreken. Oppkjøp av Stampen Media i april, og bindende avtale om oppkjøp av Fædrelandsvennen, Lister og Lindesnes-Avis fra Schibsted og Agderposten Medier som består av Agderposten, Vennesla Tidende, Lillesands-Posten, Grimstad Adressetidende, Varden og Agderposten Trykk som vil inngå i konsernet fra 2020. Dette betyr at vi i Polaris Media har blitt dobbelt så stor i løpet av et drøyt år og vi har fått mange nye flotte medarbeidere som jeg gleder meg til å bli kjent med. Selv om det har skjedd veldig mye rundt oppkjøp av nye selskaper i Polaris Media i løpet av 2019 så har det vært viktig for meg og også fokusere på hvordan hverdagen er for alle ansatte rundt omkring i Polarisland.

Det har vært som tidligere år lange dager på veien men utrolig givende å få møte alle de gode kollegaene vi har i Polaris Media. Fra Altaposten i Nord til Måløy i sør er det dedikerte medarbeidere som er opptatt av å fremme sin arbeidsplass på en positiv måte og utvikle sitt mediehus, trykkeri, markedsavdeling eller distribusjonsselskap på best mulig måte gjennom kompetanseheving, samarbeid og et godt arbeidsmiljø.

I tillegg til faste møter med konsernutvalget (KU), som består av de øverste tillitsvalgte i Polaris Media samt ansattrepresentantene i konsernstyret, har jeg også deltatt på årsmøtene for underkonsernutvalgene i TMN (Tillitsvalgte Midt-Norge), TUN (Tillitsvalgtes Utvalg Nordvestlandet), SAMU (Samarbeidsutvalget for tillitsvalgte i Polaris Media Nord Norge), UKU TRYKK (Underkonsernutvalget for tillitsvalgte i trykkeriene) samt årsmøtet til konsernlaget NJP (Norsk Journalistlag Polaris).

Som alltid er det viktig for meg som KTV og Konsernutvalget i Polaris Media å ha fokus på kompetanseheving, godt samarbeid mellom kolleger og ledelse, som igjen fører til ett godt arbeidsmiljø. Dette er noe vi har hatt stor fremgang på de siste årene i Polaris Media og vi ser resultatene av det i mange av bedriftene i vårt konsern. Dette er noe vi også må jobbe knallhardt med i fremtiden fordi det er dette som igjen sikrer arbeidsplassene til alle våre flotte kolleger i årene som kommer. God dialog og samlinger med de konserntillitsvalgte i Amedia og Schibsted oppleves også som svært fruktbart, da det ofte er de samme utfordringer og problemstillinger som går igjen i bransjen. Som konserntillitsvalgt opplever jeg at øverste ledelse i konsernet har vist både stor tillit til og åpenhet overfor meg og mine kolleger. Det er mye enklere å ha god og konstruktiv dialog når dørene er åpne og samtalene er preget av gjensidig respekt og tillit. Det er naturligvis viktig at alle ledd aksepterer og godtar betydningen av å ha et profesjonelt og oppegående tillitsmannsapparat. Det er sammen vi skal løse de utfordringene som garantert dukker opp, både på kort og lang sikt!

2020 kommer til å bli et veldig spennende år for alle ansatte i Polaris Media og jeg ser frem til å bli bedre kjent med våre nye kolleger i Polaris Media Sør og Stampen Media.

  

 

Rune Setsaas
Konserntillitsvalgt
Polaris Media ASA

Legg til i min rapport