Nøkkeltall

Nedenfor følger en oversikt over viktige nøkkeltall fra virksomheten i 2019. For nærmere detaljer om regnskapstall, se Årsregnskapet. Les mer om våre redaksjonelle nøkkeltall under Vår redaksjonelle virksomhet

 

Polaris Media proforma
(tall i mill. NOK om ikke annet er angitt)
20191)20182)2017
Omsetning justert for engangseffekter2 3431 5091 509
Normalisert EBITDA 184159159
Engangseffekter/omstillingskostnader-6009
IFRS-16 effekter leiekostnader67  
    
Resultat før skatt144114103
Årets resultat1449588
    
EBITDA-margin7,8%10,4%10,5%
    
Investeringer i driftsmidler452123
Investeringer i finansielle aktiva11618-4
    
Totalkapital4 1502 6342 479
Egenkapital2 3331 8281 647
Netto rentebærende gjeld-123-3576
Netto rentebærende gjeld / EBITDA *-0,4-0,20,4
Likvide midler324235187
* Basert på EBITDA justert for engangseffekter og mottatte
utbytter i henhold til definisjon i låneavtale med Sparebank1 SMN.
   
    
Antall mediehus 3)503942
Antall trykkerier 555
Antall distribusjonsselskaper 333
    
Antall årsverk (unntatt avisbud)1 250748772
Antall abonnenter 31.12409 430221 928209 970
Unike daglige brukere nett (brutto, snitt i 4. kvartal)3)342 286248 992285 799
Unike daglige brukere mobil (brutto, snitt i 4. kvartal)3)668 090324 001308 709
Sidevisninger nett per uke (snitt i 4. kvartal)3)12,7 mill.8,4 mill.9,0 mill.
Sidevisninger mobil per uke (snitt i 4. kvartal)3)23,3 mill.10,7 mill.9,0 mill.
    
Antall aksjonærer1 035962937
Antall aksjer (1000)48 927 48 92748 927
Resultat per aksje2,91,91,8
Utbytte per aksje0,01,751,5
Direkteavkastning0%7,2%8,9%
    
Aksjekurs per 31.1237,126,418,6
Børsverdi per 31.121 8141 292910

 1) Som en følge av at oppkjøpet av Stampen Media ble gjennomført den 25. april er Stampen Media inkludert for periodene mai-desember 2019.

2) Fordelingen mellom inntekter og kostnader for 2018 er omarbeidet som følge av endring i inntektsføringsprinsipp på kjpte tjenester og etablering av felles salgsselskap. Fordelingen har ingen påvirkning på EBITDA.

3) Inkluderer også fem tilknyttede selskap og fem selskap i Trønder Avisa-konsern


 

 201720182019
EBITDA-margin*10,5%10,5%7,8%

* Tall justert for engangseffekter

Legg til i min rapport

  

Legg til i min rapport

 

 


Legg til i min rapport

Utvikling i utbytte og direkteavkastning Polaris Media ASA

*Basert på usikkerheten knyttet til Covid-19-pandemien foreslår styret at det ikke utbetales utbytte for 2019.

Utvikling i utbytte og direkteavkastning Polaris Media ASA

Legg til i min rapport

Brukerposisjoner

 Brukerposisjoner

* Daglige brukere inkluderer tilknyttede mediehus og Trønder Avisa-konsern

Legg til i min rapport

 


* Sidevisninger inkluderer tilknyttede mediehus og Trønder Avisa-konsern

Legg til i min rapport

 

Legg til i min rapport