Konsernsjef Per Axel Koch. Foto: Ole Morten Melgård

Konsernsjefens beretning

Året 2019 har vært veldig innholdsrikt for Polaris Media. Flere store prosjekter er gjennomført. Gjennom etableringen av Polaris Media Sør, tar vi steget fra å være et regionalt mediehus- og trykkerikonsern til å få en nasjonal posisjon med en helt annen tyngde enn tidligere. Gjennom eierskapet i Stampen Media, har vi tillegg fått en sterk posisjon i Sverige. Polaris Media er nå et skandinavisk mediekonsern.

Parallelt med disse store prosjektene har vi maktet å holde fokus på å videreutvikle vår eksisterende virksomhet. Samlet sett kan selskapene våre fra Nordfjord i sør til Finnmark i nord, også i 2019 vise til sterke resultater og solid fremgang – ikke minst når det gjelder veksten i digitale abonnementer. Denne veksten er avgjørende for å styrke posisjonen blant unge og eldre i de ulike lokalsamfunnene, og det er svært tilfredsstillende å registrere hvor godt vi lykkes på dette området.

Parallelt med at våre medarbeidere har gjort en viktig jobb med å holde trykket oppe i eksisterende selskaper, har det naturlig nok blitt mye fokus på de store prosjektene i Sverige og lengst sør i Norge. Kjøpet av Stampen Media sammen med NWT-gruppen og VK-gruppen, og etableringen av Polaris Media Sør sammen med eierne i Agderposten Medier, har vært krevende og spennende prosesser. Den sterke konkurransen fra andre store medieaktører gjorde det ekstra intenst og arbeidskrevende. Med dette på plass, vil Polaris Media i 2020 trolig få en samlet omsetning på ca 3,6 milliarder kroner og ha ca 540.000 abonnenter, som er mer enn en dobling i forhold til 2018.

Våre 48 mediehus i Norge og Sverige har aldri vært viktigere enn nå. I en verden med mye uro og fokus på «fake news», er det viktigere enn noensinne å ha mediehus som baserer sin rolle på kunnskap om det lokale og regionale, og som setter dagsorden og følger samfunnsutviklingen med både kritiske og positive øyne.

Alle våre mediehus har dominerende posisjoner i sine markeder. På print er vi ledende, og det skal vi også være digitalt. Mange av våre mediehus har allerede den posisjonen, og målet er at alle skal være dominerende digitalt. Det skal vi få til. Det er fint å se at mediehus i Norge er verdensledende når det gjelder digital transformasjon, og at mediehusene i Sverige er på vei til å oppnå det samme. Det er veldig hyggelig å se den fine fremgangen for Stampen Media i 2019.

Polaris Media Sør er en spennende nyetablering i det norske mediemarkedet, med åtte mediehus som står sterkt i Agder og Telemark, i tillegg til et stort trykkeri og et regionalt distribusjonsselskap. Arbeidet med å bygge det nye hoveddatterselskapet er i full gang. Vi står også foran en spennende utfordring når Polaris Media Sør skal integreres med øvrige deler av Polaris Media.

Med innlemming av trykkeriet i Arendal, vil Polaris Trykk få en ledende posisjon i det norske trykkerimarkedet. Det er et godt grunnlag for videre fremgang. Polaris Trykk vil i 2020 trykke 105 aviser i Norge og oppnå en omsetning på ca 450 millioner kroner, hvorav ca 70 prosent er ekstern omsetning.

Satsingen på HeltHjem Netthandel begynner virkelig å bli en suksess. Selskapet som vi eier sammen med Schibsted, har tatt store markedsandeler i 2019. Vi forventer at dette vil fortsette også i årene som kommer.

Fra og med fjerde kvartal i 2019 har Polaris Media også fått økt oppmerksomhet i investormarkedet. Verdien av konsernet har økt betydelig siden kvartalsrapporten per 3. kvartal ble offentliggjort.

Med alle de spennende utfordringene vi har, er det flott å se hvor god jobb alle ansatte i konsernet gjør, og hvor godt samarbeidet med de tillitsvalgte er. Åpenheten og den gode samarbeidskulturen er viktige forutsetninger for den sterke posisjonen Polaris Media har fått.  Vi har det beste utgangspunktet for fortsatt utvikling og fremgang for konsernet.


 

Per Axel Koch
Konsernsjef

Legg til i min rapport