Vår virksomhet

Trykk her for å laste ned hele årsrapporten.

Konsernsjef Per Axel Koch. Foto: Ole Morten Melgård

Konsernsjefens beretning

Året 2019 har vært veldig innholdsrikt for Polaris Media. Flere store prosjekter er gjennomført. Gjennom etableringen av Polaris Media Sør, tar vi steget fra å være et regionalt mediehus- og trykkerikonsern til å få en nasjonal posisjon med en helt annen tyngde enn tidligere. Gjennom eierskapet i Stampen Media, har vi tillegg fått en sterk posisjon i Sverige. Polaris Media er nå et skandinavisk mediekonsern.

Parallelt med disse store prosjektene har vi maktet å holde fokus på å videreutvikle vår eksisterende virksomhet. Samlet sett kan selskapene våre fra Nordfjord i sør til Finnmark i nord, også i 2019 vise til sterke resultater og solid fremgang – ikke minst når det gjelder veksten i digitale abonnementer. Denne veksten er avgjørende for å styrke posisjonen blant unge og eldre i de ulike lokalsamfunnene, og det er svært tilfredsstillende å registrere hvor godt vi lykkes på dette området.

Parallelt med at våre medarbeidere har gjort en viktig jobb med å holde trykket oppe i eksisterende selskaper, har det naturlig nok blitt mye fokus på de store prosjektene i Sverige og lengst sør i Norge. Kjøpet av Stampen Media sammen med NWT-gruppen og VK-gruppen, og etableringen av Polaris Media Sør sammen med eierne i Agderposten Medier, har vært krevende og spennende prosesser. Den sterke konkurransen fra andre store medieaktører gjorde det ekstra intenst og arbeidskrevende. Med dette på plass, vil Polaris Media i 2020 trolig få en samlet omsetning på ca 3,6 milliarder kroner og ha ca 540.000 abonnenter, som er mer enn en dobling i forhold til 2018.

Våre 48 mediehus i Norge og Sverige har aldri vært viktigere enn nå. I en verden med mye uro og fokus på «fake news», er det viktigere enn noensinne å ha mediehus som baserer sin rolle på kunnskap om det lokale og regionale, og som setter dagsorden og følger samfunnsutviklingen med både kritiske og positive øyne.

Alle våre mediehus har dominerende posisjoner i sine markeder. På print er vi ledende, og det skal vi også være digitalt. Mange av våre mediehus har allerede den posisjonen, og målet er at alle skal være dominerende digitalt. Det skal vi få til. Det er fint å se at mediehus i Norge er verdensledende når det gjelder digital transformasjon, og at mediehusene i Sverige er på vei til å oppnå det samme. Det er veldig hyggelig å se den fine fremgangen for Stampen Media i 2019.

Polaris Media Sør er en spennende nyetablering i det norske mediemarkedet, med åtte mediehus som står sterkt i Agder og Telemark, i tillegg til et stort trykkeri og et regionalt distribusjonsselskap. Arbeidet med å bygge det nye hoveddatterselskapet er i full gang. Vi står også foran en spennende utfordring når Polaris Media Sør skal integreres med øvrige deler av Polaris Media.

Med innlemming av trykkeriet i Arendal, vil Polaris Trykk få en ledende posisjon i det norske trykkerimarkedet. Det er et godt grunnlag for videre fremgang. Polaris Trykk vil i 2020 trykke 105 aviser i Norge og oppnå en omsetning på ca 450 millioner kroner, hvorav ca 70 prosent er ekstern omsetning.

Satsingen på HeltHjem Netthandel begynner virkelig å bli en suksess. Selskapet som vi eier sammen med Schibsted, har tatt store markedsandeler i 2019. Vi forventer at dette vil fortsette også i årene som kommer.

Fra og med fjerde kvartal i 2019 har Polaris Media også fått økt oppmerksomhet i investormarkedet. Verdien av konsernet har økt betydelig siden kvartalsrapporten per 3. kvartal ble offentliggjort.

Med alle de spennende utfordringene vi har, er det flott å se hvor god jobb alle ansatte i konsernet gjør, og hvor godt samarbeidet med de tillitsvalgte er. Åpenheten og den gode samarbeidskulturen er viktige forutsetninger for den sterke posisjonen Polaris Media har fått.  Vi har det beste utgangspunktet for fortsatt utvikling og fremgang for konsernet.


 

Per Axel Koch
Konsernsjef

Legg til i min rapport

Viktige hendelser 2019

1. kvartal

 • Oppstart for nytt salgsselskap for lokale mediehus i Polaris Media Nord-Norge med Odd Arild Sandnes som daglig leder.

2. kvartal

 • Polaris Media ASA inngår avtale om å bli hovedeier i svenske Stampen Media AB.

 • Polaris Trykk inngår toåring avtale med Norgesgruppen/Spar om trykking av kundeaviser fra september 2019 og to år fremover.

 • Polaris Media blir i tingretten tilkjent en erstatning på 88,6 mill. kr knyttet til advokatansvar i forbindelse med rådgivning ved avtaleinngåelse om salg av 0,13% av aksjene i Finn.no AS til Schibsted ASA i desember 2015. Dommen ble anket av motpart.

 • Ansv. redaktør Hanna Relling Berg i Sunnmørsposten blir valgt til leder i Norsk Redaktørforening, etter å ha vært konstituert som leder i et halvt år. Adm. direktør i Adresseavisen, Tove Nedreberg, blir gjenvalgt som leder i Mediebedriftenes Landsforening. Dermed kommer lederne i begge de store medieorganisasjonene nå fra Polaris Media.

 • Torry Pedersen blir ny styreleder for Polaris Media.

 • Polaris Media Midt-Norge kjøper reklamebyrået X-media.

 • Göteborgs-Posten vinner Guldspaden i kategorien Storstadstidning.

3. kvartal

 • Polaris Media ASA og Agderposten Medier AS inngår intensjonsavtale om å etablere Polaris Media Sør AS fra 1. januar 2020.

 • Polaris Media selger seg ut av teknologiselskapet Cxense.

 • Polaris Trykk forlenger totalleverandøravtale med Coop om trykking av kundeaviser ut februar 2021 og vinner sin andre store kontrakt med Norgesgruppen vedr. trykking av Jokers kundeaviser fra februar 2020 og to år fremover.

4. kvartal

 • Polaris Media signerte endelige transaksjonsavtaler knyttet til etablering av det nye regionale mediehuskonsernet Polaris Media Sør, med virkning fra januar 2020.

 • Polaris Trykk inngår avtale om trykking av VG-bilaget "Endelig Fredag" og vedtar investering i utvidelse av produksjonskapasiteten på KBA Cortina-pressen i Trondheim.

 • Hege Aasen Veiseth ansatt som ny CFO med tiltredelse 1. mars 2020.

 • Stampen Media AB kjøper Alingsås Tidning, Lerums Tidning, Ortstidningar i Väst og Alingsås Kuriren.

 • Kjell Rune Henriksen ble eneleder i Harstad Tidende.

 • Adresseavisen og Rosenborg Ballklubb signerer ny samarbeidsavtale med en varighet på 5 år.

 • Adresseavisen med økt digital satsing på Trondheim, bestlutning om ansettelse av 10 journalister.

Legg til i min rapport

Nøkkeltall

Nedenfor følger en oversikt over viktige nøkkeltall fra virksomheten i 2019. For nærmere detaljer om regnskapstall, se Årsregnskapet. Les mer om våre redaksjonelle nøkkeltall under Vår redaksjonelle virksomhet

 

Polaris Media proforma
(tall i mill. NOK om ikke annet er angitt)
20191)20182)2017
Omsetning justert for engangseffekter2 3431 5091 509
Normalisert EBITDA 184159159
Engangseffekter/omstillingskostnader-6009
IFRS-16 effekter leiekostnader67  
    
Resultat før skatt144114103
Årets resultat1449588
    
EBITDA-margin7,8%10,4%10,5%
    
Investeringer i driftsmidler452123
Investeringer i finansielle aktiva11618-4
    
Totalkapital4 1502 6342 479
Egenkapital2 3331 8281 647
Netto rentebærende gjeld-123-3576
Netto rentebærende gjeld / EBITDA *-0,4-0,20,4
Likvide midler324235187
* Basert på EBITDA justert for engangseffekter og mottatte
utbytter i henhold til definisjon i låneavtale med Sparebank1 SMN.
   
    
Antall mediehus 3)503942
Antall trykkerier 555
Antall distribusjonsselskaper 333
    
Antall årsverk (unntatt avisbud)1 250748772
Antall abonnenter 31.12409 430221 928209 970
Unike daglige brukere nett (brutto, snitt i 4. kvartal)3)342 286248 992285 799
Unike daglige brukere mobil (brutto, snitt i 4. kvartal)3)668 090324 001308 709
Sidevisninger nett per uke (snitt i 4. kvartal)3)12,7 mill.8,4 mill.9,0 mill.
Sidevisninger mobil per uke (snitt i 4. kvartal)3)23,3 mill.10,7 mill.9,0 mill.
    
Antall aksjonærer1 035962937
Antall aksjer (1000)48 927 48 92748 927
Resultat per aksje2,91,91,8
Utbytte per aksje0,01,751,5
Direkteavkastning0%7,2%8,9%
    
Aksjekurs per 31.1237,126,418,6
Børsverdi per 31.121 8141 292910

 1) Som en følge av at oppkjøpet av Stampen Media ble gjennomført den 25. april er Stampen Media inkludert for periodene mai-desember 2019.

2) Fordelingen mellom inntekter og kostnader for 2018 er omarbeidet som følge av endring i inntektsføringsprinsipp på kjpte tjenester og etablering av felles salgsselskap. Fordelingen har ingen påvirkning på EBITDA.

3) Inkluderer også fem tilknyttede selskap og fem selskap i Trønder Avisa-konsern


 

 201720182019
EBITDA-margin*10,5%10,5%7,8%

* Tall justert for engangseffekter

  

 

 


Utvikling i utbytte og direkteavkastning Polaris Media ASA

*Basert på usikkerheten knyttet til Covid-19-pandemien foreslår styret at det ikke utbetales utbytte for 2019.

Brukerposisjoner

 * Daglige brukere inkluderer tilknyttede mediehus og Trønder Avisa-konsern

 


* Sidevisninger inkluderer tilknyttede mediehus og Trønder Avisa-konsern

 

Legg til i min rapport

Dette er Polaris Media

Polaris Media ASA er et uavhengig medie- og trykkerikonsern som ble etablert og børsnotert ved sammenslåingen av Adresseavisen konsern og Harstad Tidende Gruppen AS den 20. oktober 2008. Konsernet ble, etter oppkjøpet av Edda Medias enheter på Nordvestlandet i april 2009, det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark. Gjennom investeringen i Stampen Media AB i Sverige i april 2019 ble konsernet et av Skandinavias største mediehus- og trykkerikonsern. Høsten 2019 ble det også inngått avtale med Agderposten Medier og Schibsted om etablering av Polaris Media Sør fra starten av 2020. I 2019 var Polaris Media organisert i seks virksomhetsområder:

 • Polaris Media Midt-Norge
 • Polaris Media Nord-Norge
 • Polaris Media Nordvestlandet
 • Polaris Trykk
 • Polaris Distribusjon
 • Stampen Media

Polaris Media består i 2019 av 40 lokale og regionale mediehus i Norge og Sverige, samt 5 tilknyttede mediehus, de fleste med ledende posisjoner i sine områder. I tillegg har konsernet en strategisk samarbeidsavtale med Trønder Avisa-konsern og dets 5 mediehus. Mediehusene har til sammen ~335 000 daglige brukere på desktop, ~625 000 daglige brukere på mobil, til sammen generer brukerne 33,5 millioner sidevisninger per uke i snitt[1]. Mediehusene opplever vekst i utsendte abonnement og har 409 430 registrerte abonnement, herav 151 220 digitale abonnenter. Fra 01.01.2020 vil antall mediehus øke til 48, ved etablering av Polaris Media Sør.

Polaris Trykk AS er en av de ledende trykkeriaktørene i Norge. Selskapet har en sterk posisjon i avis- og siviltrykkmarkedet, og har som eneste norske leverandør muligheter for trykking av større opplag på glanset papir i avisformatet. Konsernet trykker rundt 90 avistitler per 31.12.2019, et betydelig antall lokale, regionale og nasjonale sivilproduksjoner, samt bilag og magasiner trykket på avispapir, forbedret papir og glanset papir. Med Polaris Media Sør fra 2020, vil antall avistitler øke til 105.

I tillegg eier Polaris Media viktige eierandeler i selskaper som HeltHjem Netthandel (34 %), Amedia Trykk Bodø (38 %), FINN.no (10 %), Avisa Nordland (38 %), Fanbooster (10 %) og Trønder-Avisa konsern (10 %).

1) Brukertall og sidevisninger inkluderer tilknyttede mediehus og Trønder Avisa-konsern.

Vår visjon

Visjonen er at mediehusene i Polaris Media skal være best på redaksjonelt innhold og dekning på alle plattformer i sine kjerneområder, og at de skal være den foretrukne annonsekanal og markedsplass på alle plattformer. Konsernets mediekanaler skal kjennetegnes av kvalitet og nytenkning i alle ledd, med et spesielt fokus på det lokale og regionale.

Polaris Media skal ha en lokal og regional forankring, med sterk redaksjonell frihet, uavhengighet og integritet.

Vår formålsparagraf

Selskapets formål er å drive mediehus, informasjons- og forlagsvirksomhet, samt trykkeridrift og annen beslektet næringsvirksomhet. Selskapet kan, for å realisere formålet, foreta investeringer, herunder i andre selskaper samt eiendommer.

Våre strategiske hovedmålsetninger

 • Videreutvikle de digitale innholdsproduktene og fortsatt ha ledende brukerposisjoner lokalt og regionalt
 • Øke antall abonnenter og brukerinntekter
 • Fortsatt skape digital annonsevekst
 • Skape nye trykkeri- og distribusjonsinntekter
 • Utvikle en fremtidsrettet organisasjon

Polaris Medias strategi er ytterligere utdypet i Styrets beretning og i Konsernsjefens beretning.

Vår redaksjonelle plattform

Selskapets publisistiske virksomhet skal drives på en måte som fullt ut sikrer den redaksjonelle frihet, uavhengighet og integritet i overensstemmelse med Redaktørplakatens prinsipper. Det er et overordnet mål å være talerør for – og kritisk medspiller til – en positiv utvikling lokalt og regionalt, og samtidig sette dagsorden nasjonalt.

Se Redaksjonell årsrapport for en utdypende redegjørelse av det redaksjonelle arbeidet i konsernet i 2019.

Vår rolle som samfunnsaktør

Polaris Media avgir en egen erklæring om eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar som kan leses her.

Polaris Media berører grunnleggende deler av samfunnslivet og dekker et stort geografisk område i Norge, samt har en ledende posisjon på vestkysten i Sverige. Virksomheten innebærer et betydelig samfunnsansvar som går utover det rent økonomiske og rettslige ansvaret virksomheter normalt har. Grovt sett strekker ansvaret seg over to hovedområder; det redaksjonelle samfunnsansvaret, som ivaretas av de ansvarlige redaktørene og redaksjonene i mediehusene, og det forretningsmessige samfunnsansvaret, som ivaretas i selskapsstrukturen.

Les mer om strategi for samfunnsansvar i Polaris Media her. Den redaksjonelle delen av samfunnsansvaret er ivaretatt av redaksjonene og den redaksjonelle stiftelsen i Polaris Media, i samarbeid med Norsk Presseforbund, PFU og Pressombudsmannen i Sverige.

Legg til i min rapport

Våre selskaper

Legg til i min rapport

Konsernstyret

Torry Pedersen

1957Styreleder (ansatt i Schibsted)

Torry Pedersen har 39 års erfaring fra mediebransjen. Han har arbeidet i Schibsted i 32 år, det meste av tiden i VG, der han var del av selskapets toppledelse i 23 år. Han har vært ansvarlig redaktør/adm.dir. for VG-konsernet som helhet, og var den første lederen da VGs digitale virksomhet ble etablert som eget selskap. Under Pedersens ledelse ble VG utviklet til Norges ledende nettsted. Han har også vært medlem av Schibsteds konsernledelse, og i flere år møtt som observatør i Schibsteds konsernstyre. Pedersen har hatt en rekke styreverv i ulike Schibsted-selskaper både i Norge og Sverige.

Victoria Svanberg

1969Styremedlem, nestleder (ansatt i NWT Media)

Victoria Svanberg er utdannet ved IHM Business School og har en MBA fra Handelshögskolan i Stockholm. Hun har erfaring fra lederstillinger og styreverv innen en rekke ulike bransjer. Hun har erfaring fra mediebransjen gjennom styreverv samt ulike stillinger i Nye Wermlands-Tidningens AB, bl.a. som markedssjef og ekonomicolumnist. Hun har arbeidet som konsulent med individ- og organisasjonsutvikling. Svanberg er aksjonær i NWT Gruppen AB. Svanberg er også medeier i Branäsgruppen AB som driver fem skianlegg. Hun er også styremedlem og nestleder i Medieföretagen og styreleder i TU Medier i Sverige.

Stine Halla

1978Styremedlem (ansatt i Schibsted)

Stine Halla er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor. Hun har 8 års erfaring fra revisjon og rådgivning for store internasjonale kunder i PwC. De siste 9 årene har hun jobbet i ulike roller i Schibsted, bl.a. som CFO i Bergens Tidende og VG. I dag har hun ansvaret for strategi og økonomi for Schibsted’s mediehus i Norge og Sverige og sitter i ledergruppen til News Media. Hun har erfaring fra styrearbeid i flere av Schibsteds selskaper.


Bente Sollid Storehaug

1967Styremedlem (uavhengig av hovedaksjeeiere)

Bente Sollid Storehaug er administrerende direktør i Digital Hverdag AS. Hun har vært medlem av kulturministerens og næringsministerens næringspolitiske råd. Sollid Storehaug etablerte i 1993 Digital Hverdag, i dag Bouvet ASA. Hun er tidenes yngste medlem av Norsk Redaktørforening. Hun sitter i styrene i Hafslund E-CO, Eika Gruppen, Europris ASA og Motor Gruppen og er styreleder i Boostcom-gruppen, Semway Norge og The Velixio Group. Sollid Storehaug har studert statsvitenskap. Hun har gjennomført Executive Board Programme ved INSEAD og executive programmer for både Blockchain og digitale plattformer program ved MIT. Hun gjennomfører fra 2020 programmet «Strategy in the Age of Digital Disruption» ved INSEAD. 

Trond Berger

1957Styremedlem, medlem av revisjonsutvalget (ansatt i Schibsted)

Berger er utdannet statsautorisert revisor (1984), siviløkonom BI (1981) og befalsskole (1977). Han er ansatt som seniorrådgiver for Schibsted frem til våren 2020. Var CFO i Schibsted ASA 1999-2019 . Berger kom fra stillingen investeringsdirektør Stormbull (1998). Tidligere konserndirektør (CFO) Nycomed ASA og konserndirektør for strategi og forretningsutvikling Nycomed Amersham (1997-98). Han var partner i Arthur Andersen i perioden 1981-92. Berger sitter i styret i Yara og i en del andre selskaper.

Stefan Persson

1956Styremedlem (styremedlem i NWT Gruppen AB)

Stefan Persson har mer enn 35 års erfaring fra revisjonsarbeid og ca. 20 års erfaring fra operative ledelsesfunksjoner i EY på både lokalt, nordisk og globalt nivå. Persson gikk av som partner i EY i 2016 og har etter dette jobbet som konsulent. Ved siden av konsulentarbeidet har Persson flere styreverv, blant annet som styremedlem i NWT Gruppen AB.

Stig Eide Sivertsen

1959Styremedlem, leder av revisjonsutvalget (uavhengig av hovedaksjeeiere)

Stig Eide Sivertsen er utdannet BA (hons) Econ & M.Sc. fra University of Durham og juss grunnfag fra Universitetet i Bergen. Han har erfaring fra stillinger som finansdirektør i Schibsted og PGS, gründer/adm. direktør i Nettavisen, økonomidirektør i Telenor Link, konserndirektør i Telenor, adm. direktør i Telenor Broadcast og konsernsjef i Opplysningen og EMGS. Han er styremedlem i bl.a. Foinco, Gyldendal, ParrotPlay og Komplett Bank, og han eier og utvikler selskap hovedsakelig innen media.

Terje Eidsvåg

1966Styremedlem (representerer ansatte)

Terje Eidsvåg er utdannet cand. mag. ved NTNU, med et ufullført hovedfag i filmvitenskap. Han har siden 1996 vært journalist i Adresseavisen. Eidsvåg er tidligere medlem av Norsk Journalistlags landsstyre, arbeidsutvalg, medieutvalg og forhandlingsutvalg.

Guri Svarva

1960Styremedlem (representerer ansatte)

Guri Svarva (Polaris Trykk Trondheim) har fagbrev som typograf. Hun er styremedlem og nestleder i tidligere Trondheim Grafiske Fagforening. Hun er også landsstyre- og forbundsstyremedlem i tidligere Norsk Grafisk Forbund. Styremedlem avd. 12 Fellesforbundet. Svarva er mangeårig styremedlem i Polaris Trykk Trondheim og Polaris Trykk. Hun er klubbleder i Trykkeriklubben PTT. Ble ansatt i Adresseavisen i 1994.

Lars Richard Olsen

1976Styremedlem (representerer ansatte)

Lars Richard Olsen er frontansvarlig i Harstad Tidende der han ble ansatt i 2013. Han har tidligere jobbet i Finnmark Dagblad og Altaposten og hatt engasjement i Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og Dagsavisen. Olsen har medieutdanning fra Universitetet i Stavanger og forfatterstudiet fra Universitetet i Tromsø i tillegg til utdanning innen sosialantropologi og internasjonal politikk. Han har hatt styreverv innen fagbevegelsen siden tidlig 2000-tall. Olsen er også medgründer for Norges ledende podkast om nerdekultur, LOLbua.

Legg til i min rapport

Konsernledelsen

Konsernledelsen (KL) i Polaris Media består per 31.12.2019 av syv toppledere i konsernet. Under ledelse av konsernsjef Per Axel Koch har denne gruppen ansvar for eierstyringen, strategisk og digital utvikling og den løpende driften i de ulike virksomhetene, og for alle aktiviteter på tvers i konsernet.

Det meste av virksomheten i konsernet er organisert i seks virksomhetsområder med egne styrer. De operative lederne for virksomhetsområdene Polaris Media Nord-Norge, Polaris Media Nordvestlandet (samme leder), Polaris Media Midt-Norge og Polaris Trykk var i 2019 med i KL. I tillegg er ansvarlig redaktør i det største mediehuset Adresseavisen, CFO og konserndirektør digital utvikling med i KL.

Mye av arbeidet med utvikling og effektivisering som omfatter hele eller store deler av konsernet, er organisert som prosjekter hvor medlemmer i KL er sentrale i styringen og ofte delaktige i gjennomføringen.

Per Axel Koch

1961Konsernsjef

Per Axel Koch er utdannet siviløkonom ved NHH i 1985 og tok høyere avdeling ved NHH i 1985-1987. Han har erfaring fra stillinger som stipendiat/prosjektkonsulent i Wilh. Wilhelmsen Ltd (1985-1988), konsulent i McKinsey & Co (1988-1991), direktør (1991-92), viseadministrerende direktør (1993-95) og administrerende direktør i Adresseavisen ASA (1996-2006). Koch var konsernsjef i Adresseavisen ASA 2007-2008. Konsernsjef i Polaris Media ASA fra starten i 2008.

Koch sitter som styreleder i alle hoveddatterselskapene i Polaris Media, samt Stampen Media AB og er styremedlem i Finn.no og Trønder-Avisa, styreleder i Fjordkraft, AtB og Papirkjøp. Han er også styreleder i Midt-Norsk Jazzsenter og styremedlem i Norsk Jazzforum. Han har tidligere vært styreleder i Sparebank1 SMN i perioden 2001 – 2013.

Håkon Brækken

1981Konstituert CFO

Håkon Brækken er statsautorisert revisor med Master i regnskap og revisjon fra Handelshøyskolen i Bergen (2008). Brækken tiltrådte som CFO i oktober 2019, og var tidligere Økonomidirektør og leder for tjenestesenter for økonomi i Polaris Media. Før det har han jobbet i ulike roller inne økonomi/finans i Aker BP (2010-2017) og som revisor i Deloitte (2005-2010).

Tove Nedreberg

1963Administrerende direktør i Adresseavisen / Polaris Media Midt-Norge

Tove Nedreberg har utdannelse i økonomi og administrasjon med fordypning økonomisk styring fra Trondheim Økonomiske Høgskole og videreutdannelse i strategi og ledelse ved NTNU. Hun har erfaring fra stillinger som budsjettsjef og økonomisjef i Norges Handels og Sjøfartstidende AS (1985-1989), økonomisjef og assisterende direktør i Aftenposten AS (1990-1999), og økonomidirektør i Adresseavisen ASA fra 1999. Nedreberg var viseadministrerende direktør i Adresseavisen ASA fra 2003 til 2008. Administrerende direktør i Adresseavisen og Polaris Media Midt-Norge fra 2008. I tillegg til Adresseavisen, består Polaris Media Midt-Norge av syv lokale mediehus i Trøndelag og på Helgeland, eget distribusjonsselskap og selskap for telefonsalg/tjenester. Adresseavisen har flere konsernoppgaver for Polaris Media gjennom sentral enhet for Brukermarked, Teknologi og digital utvikling. Tove Nedreberg er stedfortreder for konsernsjef i Polaris Media.

Nedreberg er styreleder i hovedstyret i MBL (Mediebransjens Landsforening) og styremedlem i Norsk Filminstitutt.

Kirsti Husby

1972Sjefredaktør Adresseavisen

Kirsti Husby er utdannet journalist fra Høgskolen i Volda, og har i tillegg en cand. Mag. Grad fra NTNU med fagene nordisk, fransk og pedagogikk og videreutdannelse i strategi og ledelse ved NTNU.

Husby har arbeidet i Adresseavisen siden 1998, først som økonomijournalist og deretter som nyhetsjournalist. Fra 2002 var hun reportasjeleder for nyhetsavdelingen i fire år før hun ble nyhetsredaktør fra 2006 til 2012. I 2012 ble hun utviklingsredaktør før hun igjen kom tilbake som nyhetsredaktør i 2015. Husby har vært stedfortredende sjefredaktør siden 2006, før hun selv ble sjefredaktør i 2017.

Harald H. Rise

1959Administrerende direktør i Polaris Media Nordvestlandet og Polaris Media Nord-Norge

Harald H. Rise er utdannet cand.mag. i Norge og har journalistutdanning fra USA. Han har yrkeserfaring som journalist og vaktsjef i Sunnmørsposten (1985-93), informasjonssjef i Ulsteinkonsernet (1993-94), ansvarlig redaktør (1994 – 2007) og administrerende direktør (2002– 07) i Sunnmørsposten og konserndirektør i Edda Media (2007-09).
Rise er i dag adm. dir. både i Polaris Media Nordvestlandet (PMNV) og Polaris Media Nord-Norge (PMNN). Under disse selskapene er det bortimot 30 andre hel- og deleide selskap, inkludert 25 mediehus, og han er styreleder i Sunnmørsposten, Romsdals Budstikke, Harstad Tidende, Folkebladet, iTromsø, iNord og Nordavis. Videre er han styremedlem i Avisa Nordland og Polaris Distribusjon, og varamedlem i Trønder-Avisa og Polaris Media Midt-Norge.

Håvard Kvalheim

1983Konserndirektør digital utvikling

Håvard Kvalheim er utdannet siv.ing./master of science innen industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU i 2008, med spesialisering innen data og finans. Kvalheim har tidligere jobbet som konsulent i Ernst & Young. Fra 2010 har Kvalheim jobbet som Forretningsutvikler, Prosjektdirektør og Konserndirektør digitale annonseprodukter og Konserndirektør digital utvikling i Polaris Media. Fra 2020 er tittelen Konserndirektør prosjekt og forretningsutvikling.

Kvalheim sitter i styret i Stampen Media, mediehusene Sunnmørsposten og iNord, samt som varamedlem i Polaris Media Nord-Norge og Polaris Media Sør.


Frode Sandmark

1981Administrerende direktør i Polaris Trykk AS

Frode Sandmark har jobbet i Polaris Media siden 2013 og overtok som Administrerende direktør i Polaris Trykk fra 1.jan 2017. Sandmark er utdannet siviløkonom i 2008 med spesialisering i Supply Chain Management ved Handelshøyskolen BI i Oslo. I tillegg har han også 1-årig studium i Organisasjon, ledelse og endring fra Høyskolen i Hedmark og Befalsskolen for Infanteriet i Trøndelag (BSIT). Sandmark har også erfaring som nasjonalt ansvarlig for Lean i Ringnes (Produksjon og Logistikk) (2011-2013), konsulent i McKinsey & Co. (2008-2011) og som befal i HM Kongens Garde (2001-2003).

Sandmark sitter i styrene til Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS og Amedia Trykk Bodø AS.


Legg til i min rapport

Virksomhetsområdene

Polaris Media (Norge) består av hoveddatterselskapene Polaris Media Midt-Norge (inkl. 9,96% eierandel i FINN.no), Polaris Media Nordvestlandet, Polaris Media Nord-Norge (inkl. 38% i Avisa Nordland og 0,03% i FINN.no), Polaris Trykk og Polaris Eiendom. Distribusjon er fra 1. januar 2019 skilt ut og behandlet som eget virksomhetsområde; Polaris Distribusjon, men uten at den juridiske strukturen er endret. I tillegg eier Polaris Media 34,0% i HeltHjem Netthandel, 10,1% av aksjene i Trønder-Avisa, samt 16% av aksjene i Fanbooster AS. Den 25. april ble Stampen Media AB (Sverige) en del av Polaris Media ASA.

Polaris Media Midt-Norge

Polaris Media Midt-Norge består av det regionale mediehuset Adresseavisen, i tillegg til de lokale mediehusene Fosna-Folket, Sør-Trøndelag, Trønderbladet, Bladet, Opdalingen, Mediehuset Innherred samt Brønnøysunds Avis (69,4%). Mediehuset Innherred, som eies med 50% hver av Innherred Folkeblad og Verdalingen (97,6%) og Levanger-Avisa (55,8%), konsolideres som datterselskap. Av øvrig virksomhet omfatter gruppen Adresseavisens Telefontjenester, Trøndelagspakken (73,2%), Hitra-Frøya (49%), Stjørdals-Nytt (40%), Polaris Media Midt-Norge Salg, Xmedia, morselskapet Polaris Media Midt-Norge, Hoopla AS (20,4%), Trådløse Trondheim (25,3%), Sky Labs AS (21%), Mazemap (11,3%) og FINN.no AS (9,96%). Polaris Distribusjon Midt-Norge tilhører Polaris Media Midt-Norge juridisk, men rapporteres under gruppen Polaris Distribusjon.

Økonomiske nøkkeltall:
 
Brukerposisjoner:

*Daglige brukere og sidevisninger inkluderer Hitra-Frøya
**Daglige lesere historikk er kun papir

Polaris Media Nordvestlandet

Polaris Media Nordvestlandet består av mediehusene Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke, samt de lokale mediehusene Vikebladet Vestposten, Sunnmøringen, Driva, Åndalsnes Avis, Fjordingen, Fjordenes Tidende, Møre-Nytt, Vestlandsnytt, Skjåk Mediautvikling (96,2%), Vigga, Fjordtrykk/Fjordabladet (94,5%/94,5%), og Dølen (50%). I tillegg inngår morselskapet Polaris Media Nordvestlandet AS. Polaris Distribusjon Nordvestlandet tilhører Polaris Media Nordvestlandet juridisk, men rapporteres under gruppen Polaris Distribusjon.

Økonomiske nøkkeltall:
 
 
Brukerposisjoner:

*Daglige lesere: Dølen, Fjuken, Sunnmøringen og Vigga ikke målt i F&M 
**Daglige lesere historikk er kun papir

Polaris Media Nord-Norge

Polaris Media Nord-Norge består av mediehusene Harstad Tidende, Mediehuset iTromsø (96%), Folkebladet, Framtid i Nord, Andøyposten (77%), Nordavis (84%), Vesterålens Avis, samt gruppens multimediale selskaper iNord og Vesterålen Online (VOL.no), i tillegg til morselskapet Polaris Media Nord-Norge AS, Avisa-Nordland (38%), Nord-Norsk distribusjon (40%) og 0,03% i FINN.no. HTG Multimedia er fusjonert med iNord fra første kvartal 2019.

Økonomiske nøkkeltall:
 
Brukerposisjoner:

*Daglige brukere og sidevisninger er ekskl. Ruijan Kaiku og Avvir
**Daglige lesere historikk er kun papir

Polaris Trykk

Trykkerivirksomheten er samlet i Polaris Trykk, som består av Polaris Trykk Trondheim, Polaris Trykk Ålesund, Polaris Trykk Harstad, Polaris Trykk Alta og Nr1 Adressa-Trykk Orkanger (50%), samt Amedia Trykk Bodø (38%). Polaris Distribusjon Nord-Norge tilhører Polaris Trykk juridisk, men rapporteres under gruppen Polaris Distribusjon.

Økonomiske nøkkeltall:

Polaris Distribusjon

Fra januar 2019 er distribusjon skilt ut og behandlet som eget virksomhetsområdet, og består av Polaris Distribusjon Midt-Norge, Polaris Distribusjon Nord-Norge og Polaris Distribusjon Nordvestlandet. Den juridiske strukturen er ikke endret, og eierposisjonen ligger fortsatt hos hoveddatterselskapene nevnt over.

Økonomiske nøkkeltall:

*Årsverk: I tillegg kommer bud på 110 i 2019 (103 i 2018)

 

Stampen Media

Stampen Media AB en del av Polaris Media ASA den 25. april 2019.

Investeringen ble gjort gjennom et felles investeringsselskap, PNV Media AB som består av Polaris Media (70%), NWT-gruppen (20%) og VK Media (10%), med Polaris Media som overtagende selskap i Stampen Media. PNV Media AB eier 51% av Stampen Media som består av de tre hoveddatterselskapene Stampen Media AB, Stampen Lokala Medier AB (98,04%) og Wallstreet Media AB.

Stampen Media er et av Sveriges ledende mediehuskonsern. Mediehusvirksomheten er samlet under underkonsernet Stampen Lokala Medier som omfatter mediehusene Göteborgs-Posten, Bohusläningen, Hallands Nyheter, Hallandsposten, Strömstads Tidning og TTELA. Underkonsernet Stampen Lokala Medier består av selskapene Stampen Lokala Medier AB (98,04%), Stampen Local media Försäljnings AB, Mediebolaget Västkusten AB som omfattar Alingsås Tidning og Lerumstidning og distribusjonsselskapene Västsvensk Tidningsdistribusjon AB (65,8%) og Västsvensk Tidningsdistribusjon KB (51%). Walstreet er et underkonsern som driver med utendørsreklame og består av selskapene Wallstreet Media AB og Wallstreet Försäljnings AB. I tillegg består Stampen Media konsernet av selskapene Stadsporten Citygate, Citypaketet HB, Citypaketet AB og Ortstidningar i Väst AB.

Økonomiske nøkkeltall:

* Omsetning og normalisert EBITDA: Gjelder tall for perioden etter oppkjøpet den 24. april 2019 inkl. sammenligningstall for samme periode i fjor
* Årsverk: I tillegg kommer bud på 939 i 2019 (974 i 2018)

Brukerposisjoner:


Legg til i min rapport

Rapport fra konserntillitsvalgt

2019 har vært et år hvor det har skjedd veldig mye i Polaris Media. Forsøk på oppkjøp av Mitt Media konsernet i Sverige, som vi tapte på målstreken. Oppkjøp av Stampen Media i april, og bindende avtale om oppkjøp av Fædrelandsvennen, Lister og Lindesnes-Avis fra Schibsted og Agderposten Medier som består av Agderposten, Vennesla Tidende, Lillesands-Posten, Grimstad Adressetidende, Varden og Agderposten Trykk som vil inngå i konsernet fra 2020. Dette betyr at vi i Polaris Media har blitt dobbelt så stor i løpet av et drøyt år og vi har fått mange nye flotte medarbeidere som jeg gleder meg til å bli kjent med. Selv om det har skjedd veldig mye rundt oppkjøp av nye selskaper i Polaris Media i løpet av 2019 så har det vært viktig for meg og også fokusere på hvordan hverdagen er for alle ansatte rundt omkring i Polarisland.

Det har vært som tidligere år lange dager på veien men utrolig givende å få møte alle de gode kollegaene vi har i Polaris Media. Fra Altaposten i Nord til Måløy i sør er det dedikerte medarbeidere som er opptatt av å fremme sin arbeidsplass på en positiv måte og utvikle sitt mediehus, trykkeri, markedsavdeling eller distribusjonsselskap på best mulig måte gjennom kompetanseheving, samarbeid og et godt arbeidsmiljø.

I tillegg til faste møter med konsernutvalget (KU), som består av de øverste tillitsvalgte i Polaris Media samt ansattrepresentantene i konsernstyret, har jeg også deltatt på årsmøtene for underkonsernutvalgene i TMN (Tillitsvalgte Midt-Norge), TUN (Tillitsvalgtes Utvalg Nordvestlandet), SAMU (Samarbeidsutvalget for tillitsvalgte i Polaris Media Nord Norge), UKU TRYKK (Underkonsernutvalget for tillitsvalgte i trykkeriene) samt årsmøtet til konsernlaget NJP (Norsk Journalistlag Polaris).

Som alltid er det viktig for meg som KTV og Konsernutvalget i Polaris Media å ha fokus på kompetanseheving, godt samarbeid mellom kolleger og ledelse, som igjen fører til ett godt arbeidsmiljø. Dette er noe vi har hatt stor fremgang på de siste årene i Polaris Media og vi ser resultatene av det i mange av bedriftene i vårt konsern. Dette er noe vi også må jobbe knallhardt med i fremtiden fordi det er dette som igjen sikrer arbeidsplassene til alle våre flotte kolleger i årene som kommer. God dialog og samlinger med de konserntillitsvalgte i Amedia og Schibsted oppleves også som svært fruktbart, da det ofte er de samme utfordringer og problemstillinger som går igjen i bransjen. Som konserntillitsvalgt opplever jeg at øverste ledelse i konsernet har vist både stor tillit til og åpenhet overfor meg og mine kolleger. Det er mye enklere å ha god og konstruktiv dialog når dørene er åpne og samtalene er preget av gjensidig respekt og tillit. Det er naturligvis viktig at alle ledd aksepterer og godtar betydningen av å ha et profesjonelt og oppegående tillitsmannsapparat. Det er sammen vi skal løse de utfordringene som garantert dukker opp, både på kort og lang sikt!

2020 kommer til å bli et veldig spennende år for alle ansatte i Polaris Media og jeg ser frem til å bli bedre kjent med våre nye kolleger i Polaris Media Sør og Stampen Media.

  

 

Rune Setsaas
Konserntillitsvalgt
Polaris Media ASA

Legg til i min rapport