Note 6 - Andre driftskostnader

 

 Andre driftskostnader                           20192018                                                              
     
 Salgs-, reklame- og provisjonskostnader 13269 
 Telefon, porto 425394 
 Reisekostnader 2 2561 450 
 IT kostnader 6 0065 041 
 Konsulent og rådgivningstjenester 21 1917 592 
 Drift bygninger og driftsmidler 2 0534 046 
 Tap på fordringer  4  
 Annen driftskostnad 3 8872 745 
 Sum andre driftskostnader 35 95321 339 

 

 

Legg til i min rapport