Note 4 - Egenkapital

 

2019Aksjekapital Egne aksjerOverkursAnnen egenkapitalSum
egenkapital
                                             
Egenkapital 1.1.201948 927-33256 98268 346374 222 
Prinsippendring   -555-555  
Årets resultat   -2 970-2 970 
Avsatt utbytte    
 
Andre føringer -131 -3 102-3 232 
(utvidet res.)   568568 
Egenkapital per 31.1248 927-163256 98262 286368 032 

 

Legg til i min rapport