Note 22 - Hendelser etter balansedagen

Selskapet har identifisert hendelser som har funnet sted i perioden mellom balansedagen og rapporteringsdato.

Opptak av nytt lån

Polaris Media har pr 9. januar tatt opp et nytt lån i Sparebank1 SMN på 300 mill. Løpetiden på det nye lånet er 10 år.

Polaris Media Sør

6. januar var gjennomføringsdatoen for transaksjonen med Agderposten Medier AS, Schibsted Norge AS og Schibsted Distribusjon AS om etablering av et nytt regionalt mediehuskonsern på Sørlandet under navnet Polaris Media Sør. Viser til note 4 i konsernregnskapet for ytterligere informasjon.

 

Covid-19-pandemien

Effektene av Covid-19-pandemien har satt selskapet i en ny og ukjent situasjon. Tiltakene som er gjennomført av myndighetene i Norge for å redusere smittefaren, gir store ringvirkninger i samfunnet, næringslivet og økonomien generelt. Mediehusene utgjør en viktig samfunnsfunksjon i en slik situasjon.
 
I forlengelsen av tiltakene som er iverksatt, har mediehusene og trykkeriene opplevd en betydelig nedgang i annonseinntekter og inntekter fra reklametrykk. Det er stor usikkerhet rundt hvor lenge denne situasjonen vil vedvare, og dermed hvor store konsekvensene blir for selskapet. Som følge av nedgangen i inntekter vil selskapet benytte seg av myndighetenes krisetiltak med å utsette betalinger av skatter og avgifter. I tillegg jobbes det løpende med kostnadstiltak for å kunne møte de negative inntektseffektene om følger av Covid-19.
 
Selskapet inngår i konsernkontoordningen til Polaris Media konsernet. Konsernet har estimert ulike scenarier for likviditetsutvikling i 2020 som viser tilstrekkelig likviditet på konsernnivå som selskapet vil ha tilgang til. 
 
Effektene av Covid-19 påvirker ikke årsregnskapet for 2019. Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.


 

Legg til i min rapport