Note 21 - Finansposter

Finansinntekt  20192018
Inntekt på investering i datterselskap 64 15279 573
Renteinntekt fra foretak i samme konsern 7843 936
Annen finansinntekt1) 3 15636 965
Sum finansinntekt 68 093120 474
    
Finanskostnader    
Annen rentekostnad 7 1315 891
Annen finanskostnad  660478
Sum finanskostnader  7 7916 369


1) Beløpet i 2018 består hovedsakelig av utbytte fra Polaris Media Nordvestlandet AS på 34,3 mill. Ingen tilsvarende utbytte i 2019.

Legg til i min rapport