Note 14 - Nærstående parter

Som nærstående part betraktes datterselskap (inkl. datterdatter) , tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet. For oversikt over datterselskap, se note 16 , og tilknyttet selskap, se note 17

Transaksjoner mellom selskaper i konsernet består av ordinært kjøp og salg av varer og tjenester som leveres mellom selskapene. Disse er en naturlig del av den daglige driften. Polaris Media ASA er i tillegg deltaker i konsernkontoordning, og transaksjoner mellom selskapene vil følgelig også bestå av rentekostnader og -inntekter. Alle avtaler og transaksjoner er inngått på forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand.


Kontantekvivalenter benyttes som vederlag for oppgjør med nærstående parter.

Det er ikke avsatt eller kostnadsført tap knyttet til mellomværende med nærstående parter.

 

                      20192018                               
Nærstående part Salg til  Kjøp fraSalg til Kjøp fra 
A/S Sør-Trøndelag -307 -643  
Adressa Distribusjon AS -468 -468  
Adresseavisen AS -2 6746 870-3 0036 192 
Adresseavisens Telefontjenester AS -141 -145  
Andøyposten AS -141 -144  
Brønnøysundsavis AS -213 -535  
Driva AS -356 -359  
Fjordabladet AS -221 -212  
Fjordens Tidende AS -429 -432  
Fjordingen AS -388 -361  
Fjordtrykk AS -50 -50  
Folkebladet AS -914 -795  
Fosna-Folket AS -261 -665  
Framtid i Nord AS -461 -389  
Harstad Tidende AS -1 3509-1 006 
HTG Multimedia AS 
 -203
 
Innherreds F.Blad og Verdalingen AS -40 -50  
Inord AS -341 -195  
Mediehuset i Tromsø AS -1 7407-69610 
Mediehuset Innherred AS -293 -1 307  
Møre-Nytt AS -356 -347  
Nordavis AS -916 -785
 
Nordvest Distribusjon -363 -377  
Norsk Avisdrift AS -52 -55  
Opdalingen AS -130 -273  
Polaris Distribusjon Nord AS -206 -212  
Polaris Eiendom AS -42 -50  
Polaris Media Midt-Norge AS -206 -339  
Polaris Media Midt-Norge Salg AS  -2 92994   
Polaris Media Nord-Norge AS -242 -487  
Polaris Media Nordvestlandet -254
-28319  
Polaris Regnskap AS -18 -18  
Polaris Trykk Alta AS -121 -116  
Polaris Trykk AS -642 -273
 
Polaris Trykk Harstad AS -585
-58511 
Polaris Trykk Trondheim AS -1 0661 179-1 0891 092 
Polaris Trykk Ålesund AS -53015-535  
Romsdals Budstikke AS -1 80354-1 7622 042 
Skjåk Medieutvikling AS -260 -262  
Stjørdalens Blad og Malvik-Bladet AS -303 -612  
ST-Trykk AS -56 -55  
Sunnmøringen AS -149 -147  
Sunnmørsposten AS -2 92921 -2 567
 
Trøndelagspakken AS 
 -259  
Trønderbladet AS -197 -446  
Vesterålen Online AS -822 -619  
Vesterålens Avis AS -154 -159  
Vestlandsnytt AS -254  -238  
Vigga AS -148 -156  
Vikebladet Vestposten AS -417 -377  
Åndalsnes Avis AS -329
-3271 
Sum -27 2688 298-25 4679 376 

 

                      20192018                               
Nærstående part FordringGjeldFordring  Gjeld 
Adressa Distribusjon AS 4 692-3 660 2 997  
Adresseavisen AS 15 187-22 10864 449-51 
Adresseavisens Telefontjenester AS 292-1 508 
  
Andøyposten AS   -131    
Brønnøysundsavis AS 3-282 31  
Driva AS 11-69 12  
Fjordabladet AS 22-1 004 6  
Fjordens Tidende AS 14-446 14  
Fjordingen AS 13-379 11  
Fjordtrykk AS 5 
  
Folkebladet AS 42-447 38  
Fosna Folket AS 4 169-3 126 33  
Framtid i Nord AS 20-94 16  
Harstad Tidende AS 365-2 863 852  
iNord 3 400-2 704    
Mediehuset iTromsø AS 106-119 83  
Mediehuset Innherred AS 29-360 40  
Møre-Nytt AS 10-285 10  
Nordavis AS 56-705 45  
Norsk Avisdrift AS  
  
Opdalingen AS -31 9  
Polaris Distribusjon Nord AS 3 181-2 481 
  
Polaris Eiendom AS 
 2 000  
Polaris Media Midt-Norge Salg AS 175    
Polaris Media Nordvestlandet 
 34 300  
Polaris Trykk Alta AS 79-62 
  
Polaris Trykk AS  33 
  
Polaris Trykk Harstad AS 8 909-3 449 
  
Polaris Trykk Trondheim AS 474-658
-82 
Polaris Trykk Ålesund AS 3 617-2 831
  
Romsdals Budstikke AS 7 081-8 510100-207 
Skjåk Medieutvikling AS 27-593  
Stjørdalens Blad og Malvik-Bladet AS 2 226-14123  
ST-Trykk AS 
 2 500  
Sunnmøringen AS 2-952  
Sunnmørsposten AS 5 369-9 072152
 
Sør-Trøndelag AS 5 568-3 8737 034  
Trøndelagspakken AS 
 23  
Trønderbladet AS 2-9518  
Vesterålen Online AS 51-33  
Vesterålens Avis AS  -23
  
Vestlandsnytt AS 6 -20 2  
Vigga AS 15-681  
Vikebladet Vestposten AS 16-29613  
Åndalsnes Avis AS 9-1929  
Sum 65 282-72 248114 830-341 

 

Legg til i min rapport