Note 9. Varige driftsmidler

 

2019                           Maskiner og
driftsløsøre
Bygg og anleggTomterSum                                    
Anskaffelseskost:      
Anskaffelseskost 1.1 742 91178 0877 473828 471 
Tilgang ved kjøp av virksomhet 8 004   8 004 
Tilgang i året 34 054157034 211 
Avgang i året -9 48400-9 484 
Utrangering -10 14000-10 140 
Reklassifisering* -79 128-180-79 146 
Anskaffelseskost 31.12 686 21778 2267 473771 917 
Omregningsdifferanse 716   716 
Anskaffelseskost per 31.12 686 93378 2267 473 772 633 
       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:      
Akkumulerte avskrivninger 1.1 600 72151 8740652 595 
Periodens avskrivninger 40 0543 191043 245 
Periodens nedskrivninger 240024 
Avgang -7 16100-7 161 
Utrangering -10 13800-10 138 
Reklassifisering* -62 567-20-62 570 
Akkumulerte avskrivninger 31.12 560 93355 0620615 995 
Omregningsdifferanse 604  604 
Akkumulerte avskrivninger per 31.12 561 53855 0620 616 000 
       
Bokført verdi 31.12 125 39623 164     156 033 

*Alle kostnader relatert til "driftsmidler under arbeid" (som ennå ikke er tatt i bruk) klassifisert som maskiner og driftsløsøre. Dersom kostnadene blir liggende på denne kontoen over årsskiftet, vil de bli tatt ut av "driftsmidler under arbeid" og klassifisert i riktig gruppe via linjen for reklassifisering. Det er i tillegg foretatt en reklassifisering av leie trykkerimaskin mellom "Maskiner og driftsløsøre" og "Rett til bruk eiendel" som følge av innføring av IFRS 16.

 

 
2018 Maskiner og
driftsløsøre
Bygg og anleggTomterSum 
Anskaffelseskost:      
Anskaffelseskost 1.1 742 80278 0467 473828 321 
Tilgang i året 14 7142 282016 997 
Avgang i året -688-2 2810-2 969 
Utrangering -9 67900-9 679 
Reklassifisering -4 239400-4 199 
Anskaffelseskost 31.12 742 91178 0877 473828 471 
       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:      
Akkumulerte avskrivninger 1.1 564 39250 6900615 083 
Periodens avskrivninger 46 6113 249049 860 
Periodens nedskrivninger 500050 
Avgang -617-2 0650-2 682 
Utrangering -9 67800-9 678 
Reklassifisering -3700-37 
Akkumulerte avskrivninger per 31.12 600 72151 8740652 595 
Bokført verdi 31.12 142 19026 2137 473175 877 

 

Driftsmiddelgruppen maskiner og driftsløsøre omfatter i hovedsak maskiner knyttet til konsernets trykkerivirksomhet. Oppstillingen omfatter både kjøpte driftsmidler og driftsmidler fra merverdiallokeringer. Driftsmidlenes avskrives med utgangspunkt i følgende satser; Maskiner og driftsløsøre 6,67-25%, Bygg og anlegg 5-10%. Se note 16 for informasjon om pantstillelser knyttet til konsernets driftsmidler.

Legg til i min rapport