Note 26. Restruktureringskostnader

 

Restruktureringsavsetninger innregnes når selskapene/konsernet har godkjent en detaljert og formell restruktureringsplan og restruktureringen enten har startet eller har blitt offentliggjort.

Selskapene i konsernet har i forbindelse med restrukturering inngått avtaler med ansatte i hovedsak basert på frivillige ordninger. Dette dreier seg i hovedsak om pensjonsavtaler/avtalefestet pensjon og sluttpakker, samt ulike virkemidler knyttet til etterutdanning og karriererådgivning.

 

 Pensjon/AFPSluttpakkerAndre tiltakSum                                                                                                   
Balanse pr 1.1. 73 35520 10425093 709 
 Tilgang ved oppkjøp1)2 7886 178 8 966 
Avsatt i perioden17 07526 9083 77847 762 
Reversert i perioden2-5 452-879-6 329 
Benyttet avsetning i perioden-22 128-22 164-250-44 542
Balanseverdi før omregningsdifferanse71 09125 5752 90099 566 
 Omregningsdifferanse   299 
Balanse pr 31.12.2019   99 865 

Utbetales i 2020                    33 354                                                                                                                                            
Utbetales etter 202066 511 
Sum99 865 

 

 

 

Legg til i min rapport