Note 24. Aksjonærforhold

Morselskapet har per 31.12.2019 en aksjekapital på kr 48 926 781 fordelt på 48 926 781 antall aksjer pålydende kr 1. Polaris Media ASA eier 163 409 egne aksjer per 31.12.19.

Hver aksje har 1 stemme i selskapets generalforsamling. Endring av vedtektenes bestemmelse om redaksjonell plattform krever minst 3/4 flertall så vel av avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen. 

Resultat per aksje i 2019 er kr 2,95 (1,94). Foreslått utbytte i morselskapet Polaris Media ASA for 2019 er
kr 1,84 pr. aksje, tilsammen 89 724 604.

De største aksjonærene i selskapet per 31.12.19 var:


NavnAntall aksjerProsent                                                                                                            
SCHIBSTED ASA             14 172 95229,0 % 
NWT MEDIA AS             12 930 00026,4 % 
MUST INVEST AS               7 188 76414,7 % 
ARCTIC FUNDS PLC2 510 3565,1% 
NORDEA NORDIC SM CAP FD1 836 6633,8% 
ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE                   931 1061,9 % 
GYLDENDAL ASA                   924 0001,9 % 
SOFELL AS755 3841,5% 
STIFTELSEN KISTEFOS-MUSEETS DRIFT725 1521,5% 
AMBLE INVESTMENT AS554 4861,1% 
Sum 10 største aksjonærer42 528 86386,9% 
Øvrige aksjonærer6 397 91813,1% 
Sum48 926 781100,0 % 
Legg til i min rapport