Note 19. Annen kortsiktig gjeld

 

               20192018                                                                         
Skyldig offentlige avgifter 130 96260 836 
Feriepenger   129 55763 218 
Kortsiktige leieforpliktelser 79 325
 
Annen kortsiktig gjeld 71 92676 467 
herav avsetning sluttpakker 1) 25 57520 100 
Annen kortsiktig gjeld 411 770200 521 

 1) For ytterligere informasjon se note 26. Restruktureringskostnader.

 

Legg til i min rapport