Note 17. Annen driftskostnad

 

                  20192018                                                                             
Distribusjonskostnader 162 181160 284 
Salg, reklame- og provisjonskostnader 82 15873 359 
Telefon og porto 17 35713 058 
Reisekostnader 46 99424 952 
IT-kostnader 47 83538 467 
IT og kontorkostnader 9 7209 301 
Drift bygninger og driftsmidler 78 27899 850 
Tap på fordringer 1 471921 
Annen driftskostnad 121 45643 962 
Sum 567 450464 153 

 

Legg til i min rapport