Note 11. Datterselskap

Tabellen nedenfor viser hoveddatterselskapene og de vesentlige datter- og datterdatteselskapene i konsernet. En total oversikt over selskapene finnes i årsrapporten på www.polarismedia.no. De viktigste tilknyttede selskapene og felleskontrollerte virksomhetene går frem av note 12 Tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet


 

  Anskaffelses
tidspunkt
ForretningskontorEierandel                                                                                                                     
Polaris Media Midt-Norge ASDatter01.10.2008Trondheim100 % 
Adresseavisen ASDatterdatter01.10.2008Trondheim100 %
Polaris Media Midt-Norge Salg ASDatterdatter 20.08.2018Trondheim100 % 
Sør-Trøndelag ASDatterdatter15.08.1991Orkanger100 % 
Fosna-Folket ASDatterdatter15.12.1986Brekstad100 % 
Trønderbladet ASDatterdatter15.01.1996Melhus100 % 
Innherreds Folkeblad og Verdalingen ASDatterdatter15.01.1999Verdal97,6 % 
Adresseavisens Telefontjenester ASDatterdatter09.03.1999Trondheim100 % 
Polaris Distribusjon Midt-Norge ASDatterdatter29.03.2001Trondheim100 % 
Xmedia ASDatterdatter02.05.2019Trondheim100 % 
Brønnøysunds Avis ASDatterdatter01.10.2008Brønnøysund69,4 % 
 Adressa ASDatterdatter05.03.1981Trondheim100 % 
Stjørdalens Blad og Malvik-Bladet ASDatterdatter01.01.2015Stjørdal100 % 
Opdalingen ASDatterdatter01.01.2015Oppdal100 % 
Polaris Media Nordvestlandet ASDatter02.04.2009Ulsteinsvik100 % 
Sunmørsposten ASDatterdatter02.04.2009Ålesund100 % 
Romsdals Budstikke ASDatterdatter02.04.2009Molde100 % 
Polaris Distribusjon Nordvestlandet ASDatterdatter02.04.2009Ålesund100 % 
Polaris Media Nord-Norge ASDatter01.10.2008Tromsø100 % 
Harstad Tidende ASDatterdatter01.10.2008Harstad100 % 
Folkebladet ASDatterdatter01.10.2008Finnsnes100 % 
Mediehuset iTromsø ASDatterdatter01.10.2008Tromsø95,8 % 
Andøyposten AS Datterdatter01.10.2008Andesnes77,1 % 
Nordavis AS 1)Datterdatter01.10.2008Alta83,7 % 
Framtid i Nord ASDatterdatter01.10.2008Storslett99,9 % 
iNord ASDatterdatter06.12.2010Tromsø100 % 
Aktiv MediaDatterdatter01.01.2019Harstad100 % 
Polaris Trykk ASDatter01.10.2008Heimdal100 % 
Polaris Trykk Trondheim ASDatterdatter01.01.1999Heimdal100 % 
Polaris Trykk Harstad ASDatterdatter01.10.2008Harstad100 % 
Polaris Trykk Ålesund ASDatterdatter02.04.2009Ålesund100 % 
Polaris Trykk AltaDatterdatter01.10.2008Alta100 % 
PNV Media ABDatter25.04.2019Gøteborg70 % 
Stampen Media ABDatterdatter25.04.2019Gøteborg51 % 

1) I Nordavis AS foreligger det stemmerettsbegrensninger. Polaris Media har likevel vurdert at det foreligger faktisk kontroll og selskapet blir derfor konsolidert som et datterselskap.

 

Datterselskap med vesentlige ikke-kontrollerende interesser

Stampen Media konsernet er et datterselskap med vesentlige ikke-kontrollerende eierinteresser. Polaris Media ASA eier PNV Media AB med 70% som igjen eier Stampen konsernet med 51%. Polaris sin eierandel i Stampen konsernet er som følge av disse eierforholdene kun 35,7%.  Viser til tabellen over for informasjon om hovedsted, eier- og stemmeandel.Tabellen nedenfor viser hoveddatterselskapene og de vesentlige datter- og datterdatteselskapene i konsernet.

 

 Resultat allokert til ikke-kontrollerende interesser                                                                             01.01.2019 
                                                      
Stampen Media konsernet -13 111  
Øvrige minoriteter i Stampen Konsernet
366  
Øvrige minoriteter 920  
  -11 825  
     
Akkumulert ikke-kontollerende eierinteressers andel av egenkapital    
Stampen Media Konsernet -3 817  
Øvrige minoriteter i Stampen Konsernet 2 288  
Øvrige minoriteter i Polaris Media 14 587  
Opsjon knyttet til utkjøp av ikke-kontrollerende interesser i Stampen -124 634  
  -111 577 

 

Nedenfor vises et sammendrag av finansiell informasjon for Stampen Media konsernet. Tallene under er ikke eliminerte tall. 


RESULTAT              20192018                     
Driftsinntekter 824 798  
Driftskostnader 850 928  
Resultat fra selskap etter egenkapitalmetoden -397  
Netto finansposter -20 932  
Resultat før skatt -47 409  
Skatt -12 928  
Resultat etter skatt -34 481  
Herav allokert til ikke-kontrollerende interesser -12 745  
Det er ikke utbetalt noe utbytte til ikke-kontrollerende interesser    
     
BALANSE    
Omløpsmidler 167 092  
Anleggsmidler 580 790  
     
Kortsiktig gjeld 496 755  
Langsiktig gjeld 300 404  
     
KONTANTSTRØM    
 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -10 193  
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -27 250  
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -23 330
Legg til i min rapport