Note 1. Selskapsinformasjon

Polaris Media er et av Skandinavias største mediehus- og trykkerikonsern. Virksomhetene er fordelt på seks forskjellige virksomhetsområder, 5 i Norge og 1 i Sverige; Polaris Media Midt-Norge, Polaris Media Nord-Norge, Polaris Media Nordvestlandet; Polaris Distribusjon, Polaris Trykk og Stampen Media. Polaris Media ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge og er notert på Oslo Børs med tickerkode POL. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Ferjemannsveien 10, Trondheim. For nærmere beskrivelse av virksomheten, se styrets årsberetning.

Konsernregnskapet er revidert, gjennomgått av revisjonsutvalget og godkjent av styret 13. februar 2020. Konsernregnskapet vil bli fremlagt for generalforsamlingen for vedtak den 5. mai 2020.

 

Legg til i min rapport